Βιολογική θεραπεία
PRP
PRP ΓΟΝΑΤΟ
PRP ΩΜΟΣ
PRP ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ
PRP ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Αποτελεί έναν σύγχρονο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης πολλών παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.  Βασίζεται στη χορήγηση μη φαρμακευτικών ουσιών (πρωτεϊνών,κυττάρων) οι οποίες, φυσιολογικά υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα και συμμετέχουν στη παθοφυσιολογία συγκεκριμένων παθήσεων. Συνήθως, πρόκειται για ουσίες που δρουν, είτε ανασταλτικά στο μηχανισμό της φλεγμονής – έχουν δηλαδή αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, είτε ευνοϊκά στη διαδικασία του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης – έχουν δηλαδή αναγεννητικές ιδιότητες.

Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο θεραπείας παθήσεων που ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζονται αναποτελεσματικά με φαρμακευτικά σκευάσματα ή απαιτούν χειρουργική λύση για την οριστική τους αντιμετώπιση.

Τα βασικά πλεονεκτήματά της είναι:

 • Δεν πρόκειται για φάρμακα. Η θεραπευτική ουσία είναι ένα συστατικό του οργανισμού μας - πρωτεΐνη (υαλουρονικό, κολλαγόνο), κύτταρα (αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα, χονδροκύτταρα).

 • Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αλλεργίας. Οι χορηγούμενοι θεραπευτικοί παράγοντες αποτελούν συστατικά του ανθρώπινου οργανισμού.

 • Έχουν στοχευμένη δράση. 

 • Το χορηγούμενο σκεύασμα έχει τη κατάλληλη συγκέντρωση του αντίστοιχου βιολογικού παράγοντα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

 • Όσον αφορά στις κυτταρικές θεραπείες (PRP, βλαστοκύτταρα, χονδροκύτταρα), οι χορηγούμενοι παράγοντες είναι αυτόλογοι, χορηγούνται δηλαδή στον ίδιο οργανισμό από τον οποίο προέρχονται.

Οι κυριότεροι βιολογικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται στην ορθοπαιδική είναι:

 • το υαλουρονικό οξύ

 • το κολλαγόνο

 • το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP-platelet rich plasma)

 • συνδυασμός υαλουρονικού οξέος και PRP

 • τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (βλαστοκύτταρα)

 • τα χονδροκύτταρα (καλλιέργεια χονδροκυττάρων)

Η χορήγησή τους γίνεται με έγχυση στη πάσχουσα περιοχή. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στόχευσης, η έγχυση μπορεί να πραγματοποιηθεί και υπό υπερηχογραφικό έλεγχο.

 

Η παρασκευή του PRP γίνεται εύκολα στο χώρο του ορθοπαιδικού ιατρείου. Πραγματοποιείται υπό άσηπτες συνθήκες αιμοληψία και στη συνέχεια το δείγμα αίματος φυγοκεντρείται. Με τη φυγοκέντρηση επιτυγχάνουμε να απομονώσουμε τα αιμοπετάλια του δείγματος και να εξασφαλίσουμε μια μεγάλη συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων (10 φορές μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση του αίματος) σε μια μικρή ποσότητα πλάσματος. Υπό άσηπτες συνθήκες, γίνεται έγχυση του PRP στη πάσχουσα περιοχή και ολοκληρώνεται η θεραπευτική συνεδρία. Συνήθως, μία έγχυση είναι αρκετή για την ανακούφιση από τα συμπτώματα και την αποδρομή της φλεγμονής. Σε εμμένουσες περιπτώσεις, απαιτείται  δεύτερη ή ακόμα και τρίτη συνεδρία.

 

Η θεραπεία με PRP εφαρμόζεται σε περιπτώσεις:

 • μυϊκών τραυματισμών (θλάσεις)

 • τενόντιων τραυματισμών (τενοντίτιδες, ρήξεις)

 • αρχόμενης οστεοαρθρίτιδας

 • καταγμάτων

 • συμπληρώματος χειρουργικών θεραπειών

 • εκφύλισης μεσοσπονδυλίου δίσκου-δισκοκήλης 

PRP ΘΕΡΑΠΕΙΑ