Σπονδυλική Στήλη

 

  • Παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης (σκολίωση, κύφωση, σπονδυλολίσθηση)  

  • Δισκοπάθεια - Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου 

  • Στένωση σπονδυλικής στήλης

  • Εγχύσεις (PRP, επισκληρίδιες, block ριζών, αρθρώσεων σπονδυλικής στήλης)

  • Κυφοπλαστική 

  • Δισκοπλαστική (Discogel)

2018 GREECE © ΧΥΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ MSc. ALL RIGHTS RESERVED.